Utagering

Kan vi gjøre noe med utagering?

Nesten daglig ser vi at hunder utagerer eller bjeffer mot andre hunder, joggere, biler eller syklister. Utagering mot andre hunder på lufteturen er nok mest vanlig. Hvorfor skjer dette?

Ofte er det hunder med dårlig erfaring med andre hunder som utagerer. Av dårlig erfaring blir de usikre, så usikre at de må si tydelig ifra med bjeffing; Jeg er redd, hold deg borte!  Så kommer vi eiere inn i bildet.

Hva gjør så vi? Jo, vi rykker til i båndet og brøler det beste vi kan “HOLD KJEFT” eller “SKJERP DEG”. Slik kan vi holde på helt til den andre hunden er ute av synet.  Hjelper dette? Nei! Det går bare to minutter, så kommer det en hund til og da er det samme leksa igjen ……….

Hvorfor skjer dette og hva kan vi gjøre?  Når hunden er usikker og vi påfører straff og kjefting i disse situasjonene, bekrefter vi for hunden at det er negativt å se en annen hund. Eieren tror jo han må straffe uønsket oppførsel, hunden misforstår meldingen, og dermed har vi havnet i en stor konflikt som ingen ende vil ta.

I stedet for straff på galt sted må vi belønne på riktig sted. Vet vi at hunden utagerer på 5 meters avstand og ikke på 20 meters avstand, da har du et utgangspunkt. Da begynner du med å belønne hunden når den SER en annen hund på 20 m avstand. Noen er faktisk så utrygge at vi må veldig langt unna andre hunder før den er rolig og mottagelig for godbiter.  Hvis hunden din reiser bust eller knurrer, er du for nær den andre hunden. Belønner du nå, belønner du uønsket adferd. Øk avstanden igjen og belønn når hunden din igjen er rolig.

Hvis ikke hunden er mottakelig for godbiter er du for nærme. Belønn kun når hunden din har IAKTATT den andre hunden uten utagerende tegn.  Mat demper og belønningen skal derfor være godbiter. Ikke vær kjip med godbitene. Når vi gjør det på denne måten signaliserer du at å se andre hunder betyr GODIS hos pappa.  Jeg har god erfaring med denne metoden på hunder som er usikre på andre hunder, biler, hester, fremmede mennesker og lignende. Her betyr “timingen” alt.

Tore Lislevand

Kan deles med andre... :-)

    Produsert og tilrettelagt av Mediekonsulenten.no